Welkom bij het Netwerk Geriatrie Oss-Uden-Veghel

Welkom op deze pagina over het Netwerk Geriatrie Oss-Uden-Veghel! Hieronder leest u wie wij zijn en wat wij doen.

Wat is het Netwerk Geriatrie Oss-Uden-Veghel

Er veranderd veel in ons zorglandschap in het bijzonder voor de langdurige zorg/ouderenzorg. Nederland kent hoge uitgaven in de ouderenzorg door een hoog voorzieningenniveau. De dubbele vergrijzing dwingt ons om het zorgaanbod anders in te richten omdat het anders op termijn onbetaalbaar wordt en er onvoldoende arbeidskrachten zijn.
De nieuwe Wet Langdurige Zorg en de transities binnen het sociale domein zijn per 1 januari 2015 in werking getreden. Deze hervormingen zorgen voor een verandering van verantwoordelijkheden voor zorgaanbieders, cliënten/ouderen, gemeenten en zorgverzekeraars. In toenemende mate vervagen de schotten tussen de langdurige zorg en de huisartsenzorg. Oudere mensen wonen steeds langer gewoon thuis; ook met complexe problematiek. Dit betekent dat het bestaande zorgaanbod in hoog tempo gaat veranderen. Zorgaanbieders en huisartsen zullen moeten onderzoeken op welke manier de samenwerking in de medische zorg tussen beide zorgvelden, in het licht van de transities (AWBZ, Zorgverzekering, WMO), vorm gegeven kan worden. Zowel zorgaanbieders, gemeenten als burgers staan voor de uitdaging om de langdurige zorg lokaal vorm te geven. Deze veranderingen hebben veel impact op zowel de ouderen (en hun sociale netwerk) als de zorgprofessionals en zorgaanbieders. Om de gevolgen van deze veranderingen goed op te kunnen pakken is regionale samenwerking nog belangrijker geworden.
In de regio Oss-Uden-Veghel hebben zorgaanbieders in 2012 de regionale samenwerking al kracht bij gezet door de vorming van een Netwerk Geriatrie Oss-Uden-Veghel. De deelnemende organisaties van het netwerk zijn: Interzorg, BrabantZorg, Pantein, Laverhof, Vereniging Synchroon, GGZ Oost Brabant en het Ziekenhuis Bernhoven. Vanuit iedere organisatie neemt een representant deel aan het netwerk.

Er is een gezamenlijke visie geformuleerd (2013) en daaraan zijn doelstellingen met concrete acties gekoppeld die jaarlijks in een jaarplan worden vastgelegd. Daarnaast kent iedere lid organisatie eigen projecten en ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan het optimaliseren van de ouderenzorg in de regio. Door deze kennis binnen het netwerk te delen en ontwikkelingen te verbinden ontstaat meerwaarde.