Wat doen Parkinson consulenten?

De impact van ziekte van Parkinson is vaak erg groot. Niet alleen voor de client maar ook de directe omgeving krijgt te maken met de gevolgen van de beperkingen op het dagelijkse leven die de parkinson veroorzaakt. Met name de zogenaamde niet-zichtbare gevolgen worden vaak niet begrepen en zijn lastig te verwerken. De Parkinson consulent kan met advies, voorlichting, training, ondersteuning en begeleiding de client en diens naaste helpen hoe om te gaan met deze gevolgen. Er is veel aandacht voor het ziekteproces, verwerken en omgaan met de symptomen. De Parkinson consulent bezoekt de client thuis of de client treft de parkinson consulent op het polispreekuur in het ziekenhuis. De plek van het consult wordt in overleg met de client en diens naaste bepaald.  Indien nodig verwijst de consulent naar een andere Parkinson geschoolde paramedici.