Voor wie is het?

Iedereen kan gebruik maken van de expertise van de consulent. Er is geen verwijzing nodig en men is geen eigen bijdrage verschuldigd. De hulpvraag kan door de client zelf of door directe naaste gesteld worden. De vraag om hulp kan verschillende redenen hebben; bijvoorbeeld moeheid, balans brengen in rust en activiteit, dagindeling maken, medicijnen, geheugen- of concentratieverlies of zelfs geringe tot meer ernstige gedragsveranderingen. Er nog vele andere voorbeelden te geven maar kortom alle vragen die een client of diens naaste rondom Parkinson(isme) heeft kunnen gesteld worden. De Parkinson consulent kan indien nodig ook verwijzen naar de andere hulpverleners met expertise Parkinson.