Voorwaarden voor aanmelding Parkinson consulenten

Voor een gesprek met de Parkinson-consulent is geen verwijzing nodig. Er zijn geen kosten aan het gesprek verbonden