Omgaan met Parkinson

De diagnose "Ziekte van Parkinson" brengt veel emoties met zich mee, gevoelens van angst, verdriet of onrust. Soms ook opgeluchtheid, omdat eindelijk duidelijk is waar de klachten vandaan komen. Leven met een ziekte als Parkinson brengt beperkingen met zich mee, maar met de juiste behandeling en een positieve insteek valt er vaak nog veel te doen en te genieten. Ook voor de direct betrokkenen, zoals de partner en de kinderen, kan het moeilijk zijn. Parkinson is een chronische ziekte die niet te genezen is. Begeleiding kan nuttig zijn, bijvoorbeeld door de parkinsonconsulent, de maatschappelijk werker of een psycholoog.

Vergroot uw kennis over Parkinson, maar doe dat met kleine stappen. Overlaad u niet direct met informatie door urenlang op het internet te surfen en artikelen te lezen, tenzij u dat graag wilt. Ontkenning van de ziekte kan een onderdeel zijn van het proces en dat is een volstrekt normale zaak. Hoe dan ook, wanneer u eenmaal hebt leren wennen aan de gedachte dat Parkinson aanwezig is in uw leven, helpt het om de Parkinson consulent te benaderen en u te laten voorlichten. Ook voor anderen dan familie en vrienden is deze voorlichting over Parkinson nuttig en belangrijk.

Leer hulp te accepteren en te vragen. Hulp en steun van anderen krijgen is belangrijk. Hulp vragen bij hetgeen niet meer lukt kan u extra ruimte geven om u te richten op activiteiten die nog wel uit te voeren zijn. De Parkinson consulent kan u hierbij ondersteunen/ begeleiden.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen en voorzieningen verkrijgbaar die het omgaan met de ziekte gemakkelijker maken. Hulpmiddelsn kunnen nuttig zijn bij dagelijkse bezigheden. Ze zijn er in allerlei soorten en maken. Het is vaak een hele stap om een hulpmiddel aan te schaffen omdat het herinnert aan de Parkinson. Het kost vaak enige tijd om een hulpmiddel te aanvaarden. Bedenk echter dat een hulpmiddel juist helpt om zo veel mogelijk te kunnen blijven doen.

De Parkinson consulent, fysiotherapeut of ergotherapeut die zijn aangesloten bij Parkinsonnet kunnen informatie geven over de verschillende hulmiddelen die er zijn. 

hier