Voor wie is het?

De Parkinson-consulent biedt specialistische begeleiding aan clienten met Parkinson(ismen).