Samenwerken in de keten

De Parkinson-consulent is een spin in het web van zorgverleners en draagt bij aan het optimaliseren van functioneren en kwaliteit van leven van de Parkinson cliënt en diens mantelzorger(s). De Parkinson-consulent ondersteunt hen bij het omgaan met het veranderde leven, om te komen tot optimale eigen regie en zelfmanagment. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de huisarts te allen tijde primair medisch verantwoordelijk blijft voor de cliënt. De Parkinson-consulent kan dienen ter ondersteuning. De Parkinson-consulent werkt onafhankelijk van zorgaanbieders. Ze redeneert niet vanuit het zorgaanbod maar vanuit de cliënt. Ze handelt dus vanuit het cliëntenperspectief en de vraag van de cliënt en hun mantelzorger staat centraal. De Parkinson-consulent geeft advies, instructie en voorlichting aan cliënten en diens mantelzorgers maar ook aan zorgaanbieders. Waar nodig wordt een cliënt door de Parkinson-consulent verwezen naar andere deskundigen. Er is dan ook nauwe samenwerking tussen de Parkinson-consulent, huisartsen, ziekenhuis, revalidatieafdelingen, thuiszorg, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en andere instellingen. Op die manier kan de Parkinson-consulent cliënten en naaste optimaal van dienst zijn.