Borging medische verantwoordelijkheid

De Parkinson consulenten werken -volgens een door de ketenpartners opgesteld protocol- nauw en intensief samen met andere professionals. De huisarts en/ of specialist oudergeneeskunde is eindverantwoordelijk voor (de continuiteit) van medische zorg.