Voorwaarden voor aanmelding

Voor een gesprek met de Parkinson consulenten is geen verwijzing nodig. Er zijn ook geen kosten aan de consulenten verbonden. De financiering loopt via Advies, Instructie en voorlichting (AIV), betreft zorgverzekering. Parkinson consulent bezoekt de client thuis of de client treft de parkinson consulent op het polispreekuur in het ziekenhuis. De plek van het consult wordt in overleg met de client en diens naaste bepaald.  Ook vinden er indien nodig telefonisch contacten plaats.