Welkom bij ketenzorg Parkinson

Welkom op de pagina van ketenzorg Parkinson.

Wat is ketenzorg?

Voor mensen met Parkinson is de juiste behandeling, hulp en begeleiding  van groot belang. Gedurende het ziektetraject krijgen mensen met Parkinson en hun mantelzorgers te maken met verschillende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Voor iemand met Parkinson en zijn naaste is het belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit. Zo ontstaat er als het ware een keten van op elkaar afgestemde zorg.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hanteert als definitie voor ketenzorg:
Het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat. Dit blijkt uit geformaliseerde afspraken tussen betrokken zorgaanbieders over samenhang en continuïteit in de patiëntenzorg.

Het doel van ketenzorg is mensen met Parkinson in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. De keten is voortdurende bezig met het verbeteren van de zorg voor Parkinsoncliënten in de regio. De keten streeft naar hoge kwaliteit van zorg en behandeling op de juiste plaats door de juiste hulpverlener.

Organisatie van de ketenzorg

In de regio Oss-Uden-Veghel hebben de ketenpartners afspraken met elkaar gemaakt om zo goed mogelijk samen te werken in de keten. Het betreffen afspraken op bestuurlijk niveau maar ook op de 'werkvloer'.

Ketenpartijen

De ketenzorg Parkinson maakt onderdeel uit van Samen in Zorg. Binnen deze regio werken de volgende partijen (ketenpartners / -partijen) samen:

  • Bernhoven
  • BrabantZorg
  • Laverhof