Wat doet een NAH-consulent?

Voor wie?

Mensen die getroffen zijn door een beroerte of TIA kunnen terecht bij de Niet Aangeboren Hersenletsel consulent voor ondersteuning, advies en informatie. Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten: 

  • traumatisch hersenletsel: Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij.
  • niet-traumatisch hersenletsel: Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden zijn: beroerte, TIA, infectie, tumor etc.

Een beroerte en TIA vallen dus onder het niet-traumatisch hersenletsel.

De NAH-consulenten begeleiden niet alleen cliënten die getroffen zijn door een beroerte of TIA maar alle traumatische en niet-traumatische hersenletsels. Ook jaren nadat een cliënt is getroffen door een hersenletsel kan hij / zij nog bij de NAH-consulent terecht.

De NAH-consulent bespreekt de gevolgen die mensen met een hersenletsel in het dagelijks leven ondervinden. Het dagelijks leven thuis is anders dan in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Eenmaal thuis worden de problemen en vragen, die door de gevolgen van een hersenletsel zijn ontstaan, pas echt duidelijk. De NAH-consulent ondersteunt en begeleid ook de naaste. De naaste kunnen bij de NAH-consulent met uiteenlopende vragen over het letsel terecht maar ook voor een luisterend oor. Zij helpt de getroffene en naaste graag verder.

Er is een nauwe samenwerking tussen de NAH-consulent, huisartsen, ziekenhuis, revalidatieafdelingen, thuiszorg, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en andere instellingen. Op die manier kan de NAH-consulent cliënten en naaste optimaal van dienst zijn.