Veelgestelde vragen

Hieronder volgen vragen die in de praktijk vaak gesteld worden door mensen die een CVA hebben gehad of bij hun partners of familie. Soms komen vragen echter pas als u weer thuis bent of als een specifieke situatie zich voordoet. Niet alle vragen zullen bij u van toepassing zijn.

1. Hoe groot is de kans op herhaling van een CVA?  

Er zijn tot nu toe geen wetenschappelijke bewijzen dat een CVA erfelijk is. Wel is het zo dat in sommige families risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer voorkomen dan in andere. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk en/of een te hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Bij iemand die al een CVA heeft gehad is er een verhoogd risico om een tweede CVA te krijgen. De kans op herhaling van een CVA is afhankelijk van de oorzaak van de CVA, de aanwezigheid van risicofactoren en de mogelijke aanpak van de risicofactoren. De kans op herhaling is bij iedereen verschillend.

2. Moet ik de medicijnen blijven gebruiken?

De medicijnen die de neuroloog voorschrijft zijn gericht op het voorkomen van een nieuwe CVA. Risicofactoren worden hiermee zoveel mogelijk bestreden.

Over het algemeen moet u levenslang deze medicijnen gebruiken. De medicijnen kunnen op termijn wel veranderen of aangepast worden, onder andere afhankelijk van uw gezondheidstoestand.

3. Moet ik een dieet gaan volgen?

Een teveel aan verzadigde vetten verhoogt het cholesterolgehalte in het bloed en daarmee de kans op hart- en vaatproblemen. Teveel zout kan de bloeddruk verhogen en een te hoge bloeddruk vergroot de kans op een CVA.

Gezond eten verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed. Daarnaast houdt gezonde voeding het lichaamsgewicht in balans.

4. Mag ik weer aan het werk?

Of en hoe u uw werk weer kan hervatten hangt af van de ernst van de CVA, de mate van herstel, aanwezige klachten en beperkingen en het soort werk wat u doet. Dit geldt ook voor sport en hobby`s. Tijdens de revalidatie komen deze zaken uitgebreid aan bod.

5. Mag ik autorijden?

Bestuurders van een personenauto mogen na een CVA niet meteen rijden. Of en hoe u het autorijden weer kan hervatten hangt af van de ernst van de CVA, de mate van herstel, aanwezige klachten en beperkingen. Samen met het CBR (centraal bureau rijvaardigheid) wordt hiernaar gekeken. Voor beroepschauffeurs gelden andere regels.

Tijdens de revalidatiebehandeling wordt hier verder over gesproken.

Op www.cbr.nl vindt u actuele informatie over het autorijden na een CVA.

6. Moet ik stoppen met roken?

Stoppen met roken is noodzakelijk. Roken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Uw huisarts kan u adviseren bij het stoppen met roken. Stoppen met roken programma’s worden vergoed door de zorgverzekeraar.

7. Mag ik op vakantie?

Doorgaans is er geen bezwaar tegen vakantie. Ook vliegen is na een CVA toegestaan.

Bespreek van te voren met uw behandeld arts uw plannen, zodat u advies kunt krijgen en afspraken gemaakt kunnen worden.

8. Mag ik alcohol drinken?

U mag zeer beperkt alcohol drinken. Bespreek dit met uw behandelend arts.

9. Kan ik door vrijen een nieuwe CVA krijgen?

Er is geen reden om aan te nemen dat seksuele opwinding een CVA veroorzaakt. De seksuele behoefte kan na een CVA verminderd zijn. Dit kan in de loop van de tijd bijtrekken. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure intimiteit en seksualiteit na een beroerte van de Hart & Vaatgroep. Deze brochure is in deze map te vinden bij onderdeel overig.

10. Bij welke klachten moet ik weer contact opnemen met de huisarts?

Bij klachten die zouden kunnen passen bij een CVA moet u altijd direct contact opnemen met uw huisarts of 112.

De Nederlandse Hartstichting heeft voor het herkennen van de symptomen een eenvoudige test ontwikkeld: mond-spraak-arm beroerte alarm

  • Plotseling een scheeftrekend gezicht, een afhangende mondhoek
  • Plotseling wartaal spreken, niet meer uit woorden kunnen komen of onduidelijk praten.
  • Plotseling krachtverlies of verlamming van een arm.