Welkom bij ketenzorg CVA

Welkom op de site van de CVA-keten Oss-Uden-Veghel. Hieronder leest u wie wij zijn.

Waarom ketenzorg?

Cliënten die een CVA hebben doorgemaakt ontvangen vaak meerdere diensten of vormen van zorg die door verschillende professionals uit verschillende organisaties geleverd worden. Het is belangrijk om die diensten en zorg goed op elkaar te laten aansluiten. Dit kan bereikt worden door verschillende zorginstellingen met elkaar te laten samenwerken en er zo gezamelijk voor te zorgen dat de mensen die een CVA hebben gehad op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, de juiste zorg ontvangen. Binnen deze regio werken de volgende partijen (ketenpartners/ -partijen) samen:

  • Bernhoven,
  • BrabantZorg,
  • Laverhof,
  • GGZ Oost-Brabant,
  • Interzorg,
  • Pantein,
  • Tolbrug,
  • Synchroon.

De CVA keten is een onderdeel van Samen in Zorg. Samen in Zorg is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss-Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Betere afstemming leidt tot effectievere en efficiëntere inzet van middelen en capaciteit in de zorg, en daarmee ook tot een betere zorg voor de cliënten. Zie voor verdere informatie over Samen in Zorg en de deelnemende organisaties de home page van deze website.

Organisatie van de ketenzorg

In de regio Oss-Uden-Veghel hebben de ketenpartners afspraken met elkaar gemaakt om zo goed mogelijk samen te werken in de keten. Het betreffen afspraken op bestuurlijk niveau maar ook op de 'werkvloer'.

Zorgstandaard CVA

De zorgstandaard CVA / TIA wordt samen met de CBO richtlijn gebruikt als uitgangspunt voor de keten. De zorgstandaard CVA / TIA geeft vanuit het patientenperspectief een functionele beschrijving van de CVA zorg gedurende het complete zorgcontinuum en geeft een beschrijving waaraan de keten zou moeten voldoen. Met de zorgstandaard CVA / TIA wordt het voor zorgverleners, patienten en naasten inzichtelijk wat zij in alle fasen van de CVA aandoening aan zorg kunnen en mogen verwachten. Het uitgangspunt bij de CVA zorg zoals beschreven in de zorgstandaard is dat de patient binnen zijn mogelijkheden een actieve inbreng heeft in de behandeling. Het zorgaanbod wordt afgestemd op de zorgvraag en persoonlijke omstandigheden van de patient.

Van de zorgstandaard CVA / TIA is ook een patiëntenversie ontwikkeld. .