Borging medische verantwoordelijkheid

De NAH consulenten werken -volgens een door de ketenpartners opgesteld protocol- nauw en intensief samen met andere professionals. De huisarts en/ of specialist oudergeneeskunde is eindverantwoordelijk voor (de continuiteit van) medische zorg.