Voorwaarden voor aanmelding

Voor een gesprek met de NAH-consulent is geen verwijzing nodig. Er zijn ook geen kosten aan de gesprekken verbonden. De financiering verloopt via Advies, Instructie, Voorlichting (zorgverzekering). De NAH-consulent neemt na aanmelding binnen vijf dagen telefonisch contact op met de cliënt en/of diens naaste(n). In principe bezoekt de NAH-consulent de cliënt daarna thuis, mits uit het eerste gesprek blijkt dat een telefonisch vervolgconsult voldoende is.