Resultaten van casemanagement dementie

Er bestaan inmiddels diverse wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat casemanagement bij dementie van toegevoegde waarde is voor de persoon met dementie en diens mantelzorger(s). Hieronder enkele belangrijke resultaten uit onderzoek naar het effect op mantelzorgers (Peeters, 2012, Nivel/Trimbos Instituut).

Mantelzorgers ervaren begrip en aandacht van de casemanager en geven aan dat zij met vragen bij de casemanager terecht kunnen, het contact met de casemanager warm en betrokken is, de casemanager voldoende begrip toont voor hun gevoelens, samen met hen naar een oplossing zoekt als het hen te veel zou worden, de tijd neemt om naar hun verhaal te luisteren en begrijpt waaraan ze behoefte hebben, rekening houdt met hun agenda en zich aan afspraken houdt (indien van toepassing).
Ook ervaren ze dat de casemanager voldoende aandacht en belangstelling heeft voor de naaste met dementie en dat de casemanager de persoon met dementie voldoende gelegenheid geeft om mee te beslissen over de aanpak van problemen (indien van toepassing). Mantelzorgers waarderen dat de casemanager er is wanneer ze hem of haar nodig hebben, hen ondersteunt bij het nemen van beslissingen, en hen en de persoon met dementie motiveert om hulp te accepteren. Ook het informeren van de rest van de familie is voor mantelzorgers een verlichting, evenals steun bij het omgaan met dementie en met gedragsproblemen. Tevens waarderen mantelzorgers de afstemming met andere hulpverleners en de snelle organisatie van zorg.

Mantelzorgers kunnen beter omgaan met probleemgedrag en kunnen meer bij anderen terecht.
Mantelzorgers kunnen een jaar na de start met casemanagement beter omgaan met tegenwerking, angst, boosheid en verwardheid van hun naaste dan toen ze met casemanagement startten. Mantelzorgers met casemanagement zijn beter op de hoogte van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden en krijgen vaker uitleg over dementieverschijnselen. Verder komt eenzaamheid minder voor bij mantelzorgers met casemanagement.