Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de ondersteuning van een casemanager dementie als er wordt geconstateerd dat er meer behoefte aan begeleiding nodig is in de thuissituatie voor de dementerende of zijn mantelzorger. Vaak is er al een diagnose dementie gesteld, maar casemanagement kan ook in het diagnosetraject opgestart worden. Een huisarts, specialist ouderengeneeskunde en een geriater kan de diagnose dementie stellen.