Omgaan met dementie

Iemand met dementie verandert. Dit vraagt ook bij naasten veel aanpassingsvermogen. Omgaan met iemand met dementie vraagt veel van de naaste omgeving. Lees voor praktische tips bij het omgaan met iemand met dementie verder op de website van Alzheimer Nederland.

http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2014/september/praktische-tips-voor-omgaan-met-dementie.aspx

Voor informatie over de diensten en de ondersteuning die in deze regio worden geboden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers:

http://www.dementiegidsossudenveghel.nl