Wat is casemanagement dementie?

De casemanager dementie is een specialistische begeleider met veel kennis over dementie. Deze bezoekt u thuis en bespreekt met u uw zorgvragen. Hij geeft informatie en advies. Hij kent het aanbod van zorg en hulp in de regio en kan tijdig inspelen op problemen en ontwikkelingen. Uw casemanager houdt rekening met de fase van dementie en bespreekt welke hulp en zorg nodig is. Hierbij kunt u denken aan dagactiviteiten die zingeving, structuur en regelmaat bieden. Het kan gaan om tijdelijke of volledige overname van zorg. Of aanpassingen aan uw huis om de veiligheid en bewegingsvrijheid te vergroten. En als thuis wonen ondanks de aanpassingen en zorg niet langer mogelijk is kan uw specialistische begeleider helpen een woonvorm met speciale dementiezorg te vinden. De zorg is aanvullend op wat u en uw naasten zelf nog kunnen en sluit aan bij uw wensen en gewoonten. Daardoor blijft u zo veel mogelijk zelf aan het roer staan van uw eigen leven. Het helpt om de zorg met andere familieleden, vrienden of buren te delen. Uw specialistische begeleider kan u helpen dit te bespreken en regelen.