Wat is dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, Vasculaire Dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie.

Er zijn diverse websites die informatie bieden over dementie, de verschillende soorten, de symptomen, de behandelmogelijkheden en de gevolgen.
Hieronder treft u een aantal websites met nuttige informatie:
http://www.alzheimer-nederland.nl
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/dementie
http://www.alzheimercentrum.nl