Informatie voor professionals

Goede zorg en behandeling voor mensen met dementie wordt door alle betrokken partijen erg belangrijk geacht en moet zoveel mogelijk dichtbij, lokaal, in de wijk en in de eerste lijn georganiseerd worden. Vanzelfsprekend is daarbij een goede verbinding tussen de 0de, 1ste en 2de lijn noodzakelijk.

Het Casemanagement dementie wordt sinds medio 2017 aangeboden vanuit de wijkverpleging van de diverse thuiszorgaanbieders in de regio Oss/Uden/Veghel.
Vanzelfsprekend willen wij dat de directe zorg, behandeling en begeleiding doorgang vindt.
Die directe zorg zal zoveel mogelijk georganiseerd en geleverd worden door de huisarts, POH en wijkverpleegkundige. Wanneer er specialistische zorg of begeleiding noodzakelijk is wordt de casemanager dementie ingeschakeld door de thuiszorgorganisatie.