Wat is casemanagement dementie?

De casemanager dementie is een specialistische begeleider met veel kennis over dementie. Hij of zij bezoekt cliënten en hun mantelzorgers thuis en bespreekt de zorgvragen, geeft informatie en advies. Hij of zij kent het aanbod van zorg en hulp in de regio en kan tijdig inspelen op problemen en ontwikkelingen.

De casemanager houdt rekening met de fase van dementie en bespreekt welke hulp en zorg nodig is. Hierbij kunt u denken aan dagactiviteiten die zingeving, structuur en regelmaat bieden. Het kan gaan om tijdelijke of volledige overname van zorg. Of aanpassingen aan uw huis om de veiligheid en bewegingsvrijheid te vergroten. En als thuis wonen ondanks de aanpassingen en zorg niet langer mogelijk is, kan de casemanager helpen een woonvorm met speciale dementiezorg te vinden.

De zorg is aanvullend op wat de cliënt en de naasten zelf nog kunnen en sluit aan bij de wensen en gewoonten. Daardoor blijft men zo veel mogelijk zelf aan het roer staan het eigen leven. Het helpt om de zorg met vrienden of buren te delen. De casemanager dementie kan dit te bespreken en regelen in nauw contact met de cliënt en mantelzorger.