Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijke ambitie van het netwerk is:
Zorg en ondersteuning voor iedere geriatrische cliënt woonachtig in de regio Oss-Uden-Veghel, gericht op maximale kwaliteit van leven en zelfredzaamheid (eigen regie) waarbij de aanbieders van die zorg en ondersteuning samen denken en handelen, de doelen en behoeften van de cliënt leidend zijn en aansluiten op wat de cliënt (en zijn naaste/omgeving) zelf nog kan. Er zijn steeds meer organisaties in de regio die deze ambitie onderschrijven onder andere de welzijnsorganisaties.