Handreiking ‘Vroegsignalering kwetsbare ouderen in de thuissituatie’

Deze handreiking voor professionals in de eerste lijn is uitgewerkt door de werkgroep ‘Signalering en opvolging kwetsbare ouderen’ van het Netwerk Geriatrie Oss-Uden-Veghel (Samen in Zorg).Er is gebruik gemaakt van ervaringen uit de praktijk (o.a. het Goal!project Oss).

De handreiking helpt om in de regio Oss-Uden-Veghel de samenwerking tussen welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen goed op te zetten. De kracht is multidisciplinaire samenwerking. Het tijdig signaleren en een goede samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, (sociale) wijkteams en specialisten ouderenzorg vormen een belangrijk onderdeel.

Het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen zorg en welzijn is het bereiken van een betere kwaliteit van leven en het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De Handreiking beschrijft de stappen die nodig zijn om te komen tot goede zorg voor kwetsbare ouderen en is bedoeld voor (zorg)professionals werkzaam in de eerste lijn in de regio Oss-Uden-Veghel die hun zorg voor kwetsbare ouderen willen verbeteren.

De Handreiking en de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden.

Processchema KO

Stappenplan

Doelenwijzer

Contactgegevens Geriater-SO-kaderhuisarts KO

Contactgegevens casemanagers dementie
De contactgegevens casemanagers dementie vind je onder ketenzorg dementie.

Zorgbehandelplan Laego

Medicatiereview (STRIP)

Trazag_vierde_druk_inleiding

Bijlage 8

Handreiking