Dementiemonitor gestart!

Het is zover: de Dementiemonitor 2020 is van start gegaan!

Helpt u mee?
Zorg jij voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kunnen we opkomen voor de belangen van jou, andere mantelzorgers en mensen met dementie!

Vul hier uw ervaringen in: www.dementiemonitor.nl

Lees meer...

Café Brein Oss en Uden/Veghel

Café Brein Oss en Uden/Veghel is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan ontstaan na bijv. een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.

Deelname is gratis.

Klik hier voor de data van Café Brein in Uden/Veghel en Oss.

Gebruik USER in de NAH-keten

De verpleeghuizen binnen de NAH-keten gaan in 2020 gebruikmaken van de USER. De USER (Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.

Lees meer...

De Parkinsonketen gaat deelnemen aan het landelijke PRIME onderzoek

Het Expertisecentrum voor Parkinson- & Bewegingsstoornissen van het Radboudumc heeft een subsidie ontvangen van de Engelse Gatsby Foundation en het ministerie van Economische zaken. Het bedrag komt ten goede aan de verbetering van de zorg voor 2.500 mensen met Parkinson of een vorm van Parkinsonisme uit Nijmegen en omstreken door middel van zorginnovatie. Het Expertisecentrum wil deze zorgverbetering realiseren in een samenwerkingsverband van 5 ziekenhuizen / regio’s. De zorgverbetering wordt uitgevoerd onder de naam PRIME project; Proactive and Integrated Management and Empowerment in Parkinson’s Disease. Met de PRIME-zorginnovatie beogen we de volgende vier doelen te bereiken:

1) Een betere gezondheid voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten;
2) Een betere patiëntervaring met ‘de zorg’;
3) Een grotere tevredenheid van betrokken zorgverleners;
4) Beheersing van de kosten.

Op 31 oktober vond de Kick-off bijeenkomst plaats.