Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Minister De Jonge wil dat de wijkverpleging in en voor een wijk samenwerkt als één team. Deze omslag houdt in dat vanaf 2020 afspraken over de onplanbare nachtzorg zijn gemaakt en vanaf 2021 zorgprofessionals (van één of meerdere zorgaanbieders) die wijkverpleging leveren, samen werken als één team in de wijk.

Lees meer...

Dementiemonitor opnieuw van start! Invulperiode verlengd tot 30 september 2020!

De Dementiemonitor Mantelzorg is weer van start! Dit is een tweejaarlijks onderzoek onder mantelzorgers van een naaste met dementie. Zorg jij voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Deze vindt u op www.dementiemonitor.nl.

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten en kan tot 30 september 2020!

Met de uitkomsten hiervan kunnen we opkomen voor de belangen van jou, andere mantelzorgers en mensen met dementie!

Nieuwe Zorgstandaard Dementie (april 2020)

Een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal.

Lees meer...

De Parkinson keten neemt deel aan het landelijke PRIME onderzoek

In de nieuwsbrief van december hebben wij kort verteld dat de Parkinson keten deel gaat nemen aan het landelijke PRIME onderzoek. Het onderzoek is ondertussen gestart. Er hebben al meerdere (digitale) overleggen plaatsgevonden met afvaardiging (voornamelijk neurologen Bernhoven en/of Parkinson consulenten uit de keten) vanuit deze regio.

Lees meer...