Gebruik USER in de NAH-keten

De verpleeghuizen binnen de NAH-keten gaan in 2020 gebruikmaken van de USER. De USER (Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.

Lees meer...

De Parkinsonketen gaat deelnemen aan het landelijke PRIME onderzoek

Het Expertisecentrum voor Parkinson- & Bewegingsstoornissen van het Radboudumc heeft een subsidie ontvangen van de Engelse Gatsby Foundation en het ministerie van Economische zaken. Het bedrag komt ten goede aan de verbetering van de zorg voor 2.500 mensen met Parkinson of een vorm van Parkinsonisme uit Nijmegen en omstreken door middel van zorginnovatie. Het Expertisecentrum wil deze zorgverbetering realiseren in een samenwerkingsverband van 5 ziekenhuizen / regio’s. De zorgverbetering wordt uitgevoerd onder de naam PRIME project; Proactive and Integrated Management and Empowerment in Parkinson’s Disease. Met de PRIME-zorginnovatie beogen we de volgende vier doelen te bereiken:

1) Een betere gezondheid voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten;
2) Een betere patiëntervaring met ‘de zorg’;
3) Een grotere tevredenheid van betrokken zorgverleners;
4) Beheersing van de kosten.

Op 31 oktober vond de Kick-off bijeenkomst plaats.

5 jaar Parkinson Café Oss-Uden-Meierijstad

Op 19 september hebben we het 5-jarig bestaan van het Parkinson Café gevierd. Er zijn 85 gasten geweest op deze muzikale feestelijke middag. Noud Bongers, Brabants liedjeszanger, zorgde voor een leuke sfeervolle middag. Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en andere gastspreker(s). Er zijn 6 cafés per jaar. Deze cafés zijn van 14.00 - 16.00 uur in zalencentrum het Witte Huis te Zeeland. De toegang is gratis. Daarnaast wordt er driemaal per jaar een café specifiek voor de jonge Parkinson patiënten georganiseerd.

Alzheimer Café Uden-Meierijstad

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer Café staat een thema centraal. De Alzheimer Cafés in onze regio werden op twee locaties georganiseerd: in Oss en Veghel. Als gevolg van nieuwe afspraken met de betreffende gemeentes wordt het Alzheimercafé Uden-Meierijstad met ingang van volgend jaar wisselend gehouden in Uden en Veghel. De exacte locatie, data en thema’s vindt u op de website van Alzheimer NL, Noordoost-Brabant, https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant.