Sociaal isolement ligt op de loer bij mantelzorgers van mensen met dementie

Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Ook voelen zij zich bijna twee keer zo vaak eenzaam als mensen uit de algemene Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit de zesde editie van de Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel. Dit jaar werden 4.459 mantelzorgers bevraagd over ondersteuning, belasting, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven. Lees meer over de landelijke resultaten via de volgende link. De regiorapportage volgt nog.
https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/sociaal-isolement-mantelzorgers-van-mensen-met-dementie