Parkinson en Yoppers Café 2019

Een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en gastspreker(s). Er zijn 9 cafés per jaar, 3 specifiek voor de jongeren (Yoppers). De cafés zijn gratis toegankelijk voor bezoekers en zijn afhankelijk van donaties, giften en subsidies.

Klik op de programma's voor de data: jaarprogramma Yoppers 2019 en het halfjaar programma 2019 Parkinson Café. Belangrijk is dat zoveel mogelijk Parkinsonpatiënten, hun naaste en overige belangstellenden op de hoogte zijn van de cafés. We zouden het zeer op prijs stellen als het programma zoveel mogelijk wordt verspreid. Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Zou u het mee willen verspreiden en eventueel ophangen? Bij voorbaat bedankt!