Wij zijn op zoek naar een NAH-consulent

De NAH-consulent richt zich op het behoud / herwinnen van zelfstandigheid en functioneren (participatie) van de mensen die getroffen zijn door een NAH, biedt voorlichting, informatie en advies over de ziekte aan patiënt en hun naasten, helpt de cliënt en diens naasten om te gaan met het NAH en de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Daarnaast geeft de consulent begeleiding bij de acceptatie van de veranderende situatie en heeft aandacht voor psychosociale problematiek en secundaire preventie.

De NAH-consulent is een vast aanspreekpunt in de wirwar aan NAH-zorg die beschikbaar is. De werkzaamheden van de consulent richten zich vooral op het moment dat de patiënt terugkeert in de thuissituatie (definitieve woonsituatie).  

Het is geen losstaande functie, maar een vast en belangrijk onderdeel van de regionale NAH-keten. Er zijn afspraken tussen ketenpartners over de inbedding van de consulent in de keten. De NAH-consulenten zijn onafhankelijk gepositioneerd en werken nauw samen. De aanmeldingen voor de NAH-consulenten komen centraal binnen. Van daaruit worden de cliënten gezamenlijk verdeeld. De onafhankelijkheid van de organisatie in dit geïntegreerde zorgmodel maakt het voor consulenten mogelijk om de zorg zo goed mogelijk aan te passen aan de behoefte van de cliënt met NAH, in plaats van aan het belang van de zorgaanbieder.

Kent u iemand of wilt u de NAH-patiënten hierbij begeleiden? Klik dan hier voor de vacature.