Podium PG Café

Op dinsdag 10 september is de 24ste editie van het Podium PG Café; een open netwerk- en kennisbijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie.

Deze keer met het thema:

Maakt dementie mensen kwetsbaar voor ouderenmishandeling?

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor medewerkers / vrijwilligers in de PG-keten?


We zullen o.a. stilstaan bij:

Beladenheid van het thema / hoe maak je het bespreekbaar?

Gevoel van niet pluis situaties / wanneer kom je in actie?

Verplichte meldcode voor professionals.

De presentatie wordt deze middag verzorgd door Janneke Hoefs, medewerker bureau Veilig Thuis en aandachtfunctionaris op het gebied van ouderenmishandeling.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor medewerkers die zowel intra- als extramuraal werkzaam zijn in de zorg, voor mantelzorgers, vrijwilligers en allen die geïnteresseerd zijn!

Datum        : dinsdag 10 september 2019

Tijd              : 16:00 - 18:00 uur, ontvangst vanaf 15:30 uur

Locatie          : Nieuwe Hoeven (ruimte De Bosdreef), Udensedreef 5 in Schaijk

LET OP                        : Geef je deelname tijdig aan ons door.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en deelnemers dienen zich vooraf te registeren, dit kan uitsluitend via het formulier op www.bit.ly/podium-pg-cafe.

Deelname is gratis. Na afloop is er voor de deelnemers een bewijs van deelname verkrijgbaar, bijvoorbeeld ten behoeve van het bekwaamheidsdossier of persoonlijk ontwikkelingsplan.