Welkom bij Decubitus (doorliggen)

Op onze pagina's geven we graag informatie over decubitus / doorliggen.

Waarom een keten voor u?

In de ZorgAlliantie is reeds in het jaarplan van 2006 het aandachtspunt "implementatie van een gemeenschappelijk decubitusbeleid" opgenomen als een te realiseren ketenonderwerp. Hierbij is ziekenhuis Bernhoven als aandachtshouder/ kartrekker aangewezen, vanwege de reeds opgebouwde expertise als 'Sneller Beter'- ziekenhuis in het landelijke decubitusproject (2005/2006).

Vanaf november 2008 is er een regionale projectgroep (ziekenhuis Bernhoven, Thuiszorg Pantein, Brabantzorg en BerneZorg) van start gegaan met het ontwikkelen van een regionaal/ transmuraal decubitusbeleid. Hiertoe is eerst een plan van aanpak geschreven gericht op preventie (voorkomen) van decubitus en heeft uitrol plaatsgevonden.

In november 2010 is de richtlijn transmurale decubituspreventie gelanceerd en inmiddels in november 2011 is ook de vervolgopdracht gericht op decubitusbehandeling van kracht gegaan.

Het samenwerkingsverband is inmiddels overgegaan in Samen in Zorg.
Samen in Zorg is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgaanbieders in de regio Oss-Uden-Veghel, waaronder ziekenhuis Bernhoven. Het is recent opgericht en werkt samen op het gebied van ketenzorg en -innovatie. Doel is het verbeteren van de onderlinge samenhang van zorg voor de patiënt of cliënt tussen verschillende zorgaanbieders en een effectieve en efficiënte inzet van middelen en capaciteit.