Medicatieoverdracht Oss-Uden-Veghel

Een belangrijk subthema bij medicatieveiligheid is het thema medicatieoverdracht. Met ingang van januari 2011 is de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' van kracht. De richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' heeft als basis: op elk moment van voorschrijven is er een actueel medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar.

Op basis van de richtlijn zijn de volgende regionale protocollen ontwikkeld:

werkafspraken medicatieoverdracht Oss Uden Veghel

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht dat:

  • Bij elk document tussen patiënt en voorschrijver een actueel medicatieoverzicht aanwezig is.
  • Dit actueel medicatieoverzicht bij (spoed)opname en bij ontslag binnen 24 uur beschikbaar is bij de (volgende) zorgverlener.

Dit document beschrijft de gemaakte werkafspraken tussen huisartsen, openbare apotheker, medisch specialisten ziekenhuis Bernhoven, GGZ Oost Brabant en ZANOB die zijn gemaakt in het kader van het opstellen, wijzigen, verstrekken en communiceren van het actueel medicatieoverzicht.

protocol medicatieverstrekking verzorgingshuizen en thuiszorg

In dit protocol worden de protocollaire afspraken beschreven die zijn gemaakt in het kader van het verstrekken en beheer van medicatie bij cliënten die zijn opgenomen in een verzorgingshuis of zorg ontvangen van een thuiszorg organisatie en waarbij de betreffende zorgorganisatie een geïndiceerde taak heeft in dat beheer

De protocollen zijn te downloaden via deze site. U kunt ze vinden bij de informatie voor de zorgprofessionals.