Rol van patiënten

Patiënten spelen een rol bij hun veiligheid door het geven van informatie over hun medicatiegebruik en door het opvolgen van instructies. Bijvoorbeeld het afmaken van medicatiekuren en het op de afgesproken tijdstippen innemen van medicijnen. Maar ook door alert te zijn op veranderingen en vragen te stellen als iets niet duidelijk is:

'Waarom krijg ik nu een gele pil en gisteren een witte?'

'Waarom heb ik na ontslag uit het ziekenhuis nieuwe medicatie gekregen en wanneer moet ik deze innemen?'

Patiënten weten als geen ander welke medicijnen ze wel of niet slikken. Of waar ze ooit weleens bijwerkingen van hebben gekregen. Maar patiënten moeten zich er ook meer van bewust zijn dat dit ook belangrijke informatie is voor de zorgverleners of apotheek.

Alleen samen met de cliënt/patiënt kunnen zorgverleners en apothekers het medicatieoverzicht actueel houden. Het is belangrijk dat patiënten zich bewust zijn van hun rol en weten waar ze op kunnen letten bij hun zorg en ook actief vragen naar hun medicatieoverzicht. Maar zorgverleners en apothekers moeten dit meer stimuleren en ook actief de patiënt wijzen op het opvragen en meenemen van hun medicatieoverzicht.

Communicatievoorbeelden:

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NCPF) zet zich in voor een goed toegankelijk, betaalbaar en veilig pakket geneesmiddelen. Meer informatie is te vinden op de site van de NCPF.