Richtlijn wondbehandeling


Welkom bij Wondzorg

Wondzorg komt steeds vaker voor en zal ten gevolge van de dubbele vergrijzing de komende jaren verder toenemen. Binnen de keten wondzorg zijn veel verschillende professionals betrokken waarbij veel fout kan gaan. Transmurale samenwerking en regionale transmurale afspraken binnen de keten wondzorg zijn daarom van groot belang.

De werkgroep ‘Transmurale Wondzorg’ bestaat uit een afvaardiging van wondverpleegkundigen van Bernhoven, Pantein, BrabantZorg, Privazorg, Interzorg en Laverhof. De werkgroep heeft in opdracht van Samen in Zorg de Transmurale Richtlijn Wondzorg ontwikkeld. Het doel van deze richtlijn is te komen tot een uniforme wijze van beoordelen en behandelen van patiënten met wonden binnen de regio, wat zal leiden tot verbetering van de kwaliteit van (wond)zorg én uiteindelijk besparing van kosten.

Onderstaande punten zijn van belang bij de toepassing van de Transmurale Richtlijn Wondzorg:

  • Wonden kunnen beoordeeld en behandeld worden middels deze richtlijn.
  • Exclusiecriteria voor toepassing van de Transmurale Richtlijn zijn: acute wonden, brandwonden, oncologische wonden, oncologische ulcera en ulcus cruris. Zie hiervoor de specifieke verwijzingen naar de landelijke richtlijnen in de Transmurale Richtlijn Wondzorg.
  • De voorschrijvende specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en of de verpleegkundig(e)(specialist) wondzorg bepaalt welk verband wanneer gebruik wordt en wanneer er wijziging van beleid plaats kan vinden.
  • Wanneer de wondgenezing na 2 à 3 weken stagneert, overweeg dan het inschakelen van een meer deskundige, te weten een meer gespecialiseerd verpleegkundige en of arts/doorverwijzing ziekenhuis.
  • Het gebruik van de genoemde producten is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing maar op consensus van (inter)nationale experts.

De richtlijn is voor alle zorgprofessionals beschikbaar.

Klik hier voor de richtlijn Wondbehandeling.

Klik hier voor de productinformatie en productenlijst juni 2019.

Klik op onderstaande links voor de presentaties Symposium ‘Samen in Wondzorg’ 22 en 26 februari 2018.

Opening symposium Transmurale richtlijn, Wietske
20180222_Transmurale_Wondzorg_S._Janssen.pdf